MAŁA FATRA


Położona kilkadziesiąt kilometrów od polskiej granicy, w północno-zachodniej Słowacji, Mała Fatra często nazywana bywa Tatrami w miniaturze. Zresztą tak jak Tatry, Mała Fatra potrafi być urokliwa, malownicza, fascynująca, a jednocześnie groźna. Piękno gór podkreślone jest przełomami rzek Wag i Orawa, w rejonie których rozłożyły się malownicze zamki, strzegące odwiecznych traktów wiodących dolinami rzek. Najwyższy szczyt Wielki Krywań ma wysokość 1709 m, jednak największe wrażenie robi czwarta co do wysokości góra pasma Mała Fatra - Wielki Rozsutec 1609 m. Odróżnia się od pozostałych swoją budową. Pozostałe szczyty są dość łagodne, porośnięte trawą, natomiast Wielki Rozsutec jest skalisty. Leżąca po północnej stronie pasma Mała Fatra wieś Terchova jest najlepszym punktem wypadowym w te góry.

Robert Remisz