DOLINA SPADOWA


Trudno dostępna Dolina Spadowa jest to wysoko położona, krótka dolina w Tatrach Wysokich na Słowacji. Dolina Spadowa jest bocznym odgałęzienie Doliny Ciężkiej, oddzielona jest od niej wysokim progiem powyżej Ciężkiego Stawu. Wyżej Dolina Spadowa jest zawalona rumowiskiem skalnym, w¶ród którego nawet latem często leż± płaty ¶niegu.

Robert Remisz2006.07 - wycieczka do Doliny Spadowej. Przechodzimy przez taborisko.