TEPLICKIE SKAŁY


Teplickie Skały to unikalne Skalne Miasto w północno wschodnich Czechach. Leży 2 km od miasta Teplice nad Metuji. Przez Teplickie Skalne Mesto prowadzi szlak okrężny o długości 6 km, który można przebyć w ciągu 2 do 3 godzin. Na szlaku zobaczymy wspaniałe formy skalne, takie jak: Skalna Korona, Świątynne i Martinskie Ściany, Niedźwiedź Polarny, Wykałaczka Karkonosza i wiele innych, a także wieczny śnieg w głębokim kanionie Sybir. To wszystko w oprawie głębokiego lasu poprzetykanego srebrnymi nitkami potoków.

Niebieski turystyczny szlak okrężny prowadzący przez teplickie skalne mesto jest bardzo dobrze oznakowany. Wszystkie formy skalne, o nazwach odpowiadających ich kształtom, oznaczono strzałkami orientacyjnymi. Wstęp w Teplickie Skały znajduje się 2 km za miastem Teplice nad Metuji w kierunku na miejscowość Adrspach. Bezpośrednio przy wejściu w Skały jest duży parking, hotel z restauracją Orlik i kilka pensjonatów.

Robert Remisz