DOLINKI PODKRAKOWSKIE


Największe ich skupienie znajduje się na północ od Doliny Rudawy. Licząc od Krakowa są to doliny: Prądnika, Kluczwody, Bolechowicka, Kobylańska, Będkowska, Szklarki, Racławki i Eliaszówki. Wszystkie dolinki podkrakowskie prawie na całej swej długości są bardzo głębokie i skaliste, a każda z nich posiada odmienny krajobraz. Dolinki Podkrakowskie urzekają pięknem łagodnych wzniesień i wznoszących się stromo wapiennych skałek, tworzących pod Krakowem urokliwe dolinki i wąwozy. Jaskinia Wierzchowska Górna, Jaskinia Mamutowa i Jaskinia Nietoperzowa są udostępnione do zwiedzania.

DOLINA KLUCZWODY

Zwana także Doliną Wierzchówki, rozciąga się na długości około 7 kilometów. Najbardziej malowniczą jej częścią jest środkowy odcinek pomiędzy Wąwozem Zelkowskim a Gackami, o zmiennym przebiegu i jarowym charakterze, z wieloma skałkami zalesionymi na zboczach. W górnej części doliny występuje grupa skalna Berdo, kryjąca trzy jaskinie: Mamutową, Dziką i największą na całej Jurze o długości 950 metrów - jaskinia Wierzchowska Górna. U wejścia do Doliny Kluczwody możemy przystanąć na chwilę w miejscu, gdzie niegdyś wzdłuż potoku Kluczwody przebiegała granica pomiędzy Rosją a Austrią. Jest ono oznaczone tablicą informacyjną i dwoma słupami granicznymi.

DOLINA BOLECHOWICKA

Jest to jedna z najmniejszych Podkrakowskich Dolinek, o długości około 1,5 kilometra. Niektórzy zwą ją Wąwozem Bolechowickim. Górna i środkowa część jaskini jest wąska i zalesiona. Dolny jej odcinek jest natomiast skalisty, o stromych zboczach, których zwieńczeniem jest, najbardziej efektowna w Podkrakowskich Dolinkach, skalna Brama Bolechowicka o wysokości 30 metrów. W jej pobliżu bije krasowe źródło.

DOLINA KOBYLAŃSKA

Zwana również Karniowicką, o długości 4 kilometrów, jest chyba najbardziej widokową dolinką podkrakowską. Część górna koło wsi Będkowice jest dość płytka i pozbawiona skałek, które dopiero pojawiają się w środkowej części: Wronia Baszta, Okręt. Dolny odcinek doliny przybiera formę głębokiego i krętego kanionu. Zbocza tworzą strome skalne ściany, jak: Żabi Koń czy Zjazdowa Turnia.

DOLINA BĘDKOWSKA

Zwana też Będkowicką lub Będkówki, o długości około 7 kilometrów, z rzadka zamieszkana, należy do największych i najciekawszych krajobrazowo podkrakowskich dolinek. Położona w górnej części Jaskinia Nietoperzowa to jedna z największych na Jurze. W części środkowej doliny znajduje się wodospad o nazwie Szum spływający po około 5 metrowym progu skalnym. Poniżej występują liczne formy skalne o nader oryginalnych kształtach, w tym największa na całej Jurze, wcinająca się w dolinę na ponad 90 metrów wysokości skalna ściana nazwana skała Sokolica. Zbocza porozcinane są licznymi bocznymi wąwozami, które łączą się z doliną charakterystycznymi bramami skalnymi, a najpiękniejszą z nich jest Będkowska Brama.

DOLINA SZKLARKI

Dolina Szklarki ma długość około 9 kilometrów. Zbocza jej południowego odcinka nie są zalesione, a po części skaliste. W środkowym odcinku wzdłuż wsi Szklary wznoszą się najbardziej dla niej charakterystyczne skałki: Jedlina, Bukowa Góra, Magazyn i największa z nich - Skała Brodło.

DOLINA RACŁAWKI

Dolina Racławki jest rezerwatem krajobrazowym. Obejmuje dno doliny oraz przyległe partie zboczy, które są strome, a od wschodu skaliste. Całą dolinę pokrywa las, szczególnie piękny i barwny jesienią. Skały w dolinie są słabo widoczne. Duży potok Racławka wcina się głęboko tworząc jary.

DOLINA ELIASZÓWKI

Dolina Eliaszówki w części jest rezerwatem leśnym i chroni skaliste zbocza porośnięte naturalnymi drzewostanami. W dolinie wypływa kilka źródeł krasowych. Źródło Świętego Eliasza uznawane jest za zdrój o właściwościach leczniczych.

Robert Remisz2007.08 - wypad weekendowy w Dolinki Podkrakowskie.2005.10 - Dolinki Podkrakowskie w jesiennej szacie.