PASMO POLICY


Nazwa pochodzi od najwyższego szczytu - Polica 1369 m. Dawniej używano nazwy Pasmo Polic, a nazwa ta pochodzi od określenia półki, na której w bacówce trzymano sery. Pasmo Policy zaczyna się od przełęczy Krowiarki. Grzbiet przez Policę biegnie w kierunku północno-wschodnim, a kończy się w dolinie Skawy. Najwyższe szczyty to: Polica 1369 m i Czyrniec 1318 m. Ważnym punktem turystycznym w Paśmie Policy jest Hala Krupowa, gdzie znajduje się schronisko PTTK. Zostało ono zbudowane w roku 1935 na wysokości 1152 m.

Robert Remisz2017.04 - podchodzimy czarnym szlakiem z Sidziny na Halę Krupową.Przełęcz Kucałowa.Schronisko na Hali Krupowej.Polica.

Czyrniec, na drugim planie Polica.