PRZĄDKI


Czarnorzecko Strzyżowski Park Krajobrazowy obejmuje tereny, gdzie graniczą Pogórze Strzyżowskie i Pogórze Dynowskie. Jednym z elementów krajobrazu parku jest mozaika pól uprawnych, ale charakterystyczną ozdobą tego rejonu są piaskowcowe ostańce zwany Prządki. Prządki to rezerwat skalny leżący na wysokości ponad 500 metrów, na pograniczu wsi Czarnorzeki i Korczyna, tuż przy drodze Krosno - Rzeszów.

Rezerwat Skalny Prządki zwany też Skałki Prządki to kompleks skał narzutowych, przypominających swym kształtem przędzące kobiety. Poszczególne grupy skalne noszą nazwy: Prządka Matka, Prządka Baba, Herszt, Madej. Legenda głosi, że skały przypominające postacie kobiet to prządki z Odrzykonia, które wybrały się z zamkowym czarownikiem do lasu, napadnięte przez rozbójników, zostały przez czarownika dla ocalenia przed zniewagą zaklęte w kamień.