PODOLE


Zawsze chciałem na własne oczy zobaczyć Podole, które tak pięknie opisał Henryk Sienkiewicz w klasycznym dziele jakim jest Ogniem i Mieczem. Podole to kraina w środkowym dorzeczu rzek Dniestr i Bohu. Stanowi rozległą wyżynę, poprzecinaną głębokimi jarami o stromych zboczach wyżłobionymi przez rzeki. Historia zostawiła tu wiele śladów: od pełnego zabytków Lwowa, po warowne twierdze Kamieniec Podolski czy Chocim. Patrząc na bezkresne stepy Podola, łatwo wyobrazić można sobie to, co znamy z dawnych dziejów tych ziem.

KAMIENIEC PODOLSKI

Kamieniec Podolski to jedno z najbardziej malowniczych miast na Ukrainie. Stare Miasto położone jest na wysokiej skale, którą opływa mała rzeka Smotrycz zataczająca wokół niej prawie pełną pętlę. Przy jedynym naturalnym połączeniu miasta z okolicą postawiono twierdzę. Obecnie Kamieniec Podolski pod względem ilości zabytków ustępuje na Ukrainie jedynie Kijowowi i Lwowowi. Zabytki w Kamieńcu Podolskim które należy zobaczyć to: twierdza ze Starym Zamkiem i Nowym Zamkiem, stare miasto otoczone murami miejskimi z basztami, cerkwie, kościoły, minaret, seminarium duchowne, apteka ormiańska, pałac biskupi, budynek koszar.

CHOCIM

Chocim to naddniestrzańska twierdza położona na dawnej granicy Rzeczypospolitej na Podolu, należąca także w przeszłości do Księstw Ruskich, Mołdawii i Turcji. Warto zwiedzić stary zamek nad Dniestrem, cerkiew św. Aleksandra Newskiego, dawne wały oraz pomnik Piotra Konaszewicza Sahajdacznego. Patrząc z zamku w kierunku północnym widać zarysy miasta Żwaniec, gdzie u ujścia rzeki Zbrucz do Dniestru, po zdobyciu przez Turków Kamieńca, na polecenie Jana III Sobieskiego, wzniesiono nowoczesną jak na tamte czasy, opartą na ziemnych umocnieniach fortecę - Okopy św. Trójcy. Chocim, a właściwie centrum tego miasteczka nie ma właściwie poza cerkwią nic ciekawego do zaoferowania turyście.

LWÓW

Żeby obejrzeć cały Lwów, należy poświęcić przynajmniej jeden dzień. Samo stare miasto jest tak duże, bogate w zabytki i ciekawe miejsca, że trudno w kilku słowach opisać to wszystko, co warto zobaczyć. Koniecznie trzeba zobaczyć główne atrakcje Lwowa: ruiny zamku, który wybudował Kazimierz Wielki, warta zobaczenia jest katedra ormiańska, katedra łacińska, katedra unicka, prześliczne kościoły m.in. Bernardynów, Jezuitów, Dominikanów, domy mieszkalne i kamienice. No i oczywiście przepiękny Cmentarz Łyczakowski - grób Konopnickiej, Grottgera, Goszczyńskiego, Zapolskiej, Ordona i innych oraz Cmentarz Orląt Lwowskich. Lwów wyjątkowo ładnie wygląda po zmroku.

Robert Remisz