WILEŃSZCZYZNA


Wymarzone miejsce na krótką podróż to Wileńszczyzna. Rzeka Niemen jest największa na Litwie. Związana bezpośrednio z dziejami Polski, nie nasza, ale najbardziej bliska Polakom z rzek poza granicami naszego kraju. Jaka jest? Piękna, zwłaszcza gdy stanie się na pagórku górującym nad żółtymi domami wsi położonej na skarpie przy kolejnym zakolu rzeki. Krajobraz rzeki Niemen jest zachwycający.

Wilno dzieli się na dwie części: Stare Miasto i Nowe Miasto. Starówka w Wilnie została w 1994 roku wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wilno założył Wielki Książę Litewski Giedymin, który przybył z miejscowości Troki - ówczesnej stolicy Litwy. Legenda głosi, że przyjechał on na łowy w dolinę Wilii i Wileńki. Zabłądził w puszczy i znużony zasnął w świętym gaju. We śnie ujrzał żelaznego wilka wyjącego tak jak by wyło 100 wilków. Sen jego wyjaśnił pogański wieszcz Lizdejko. Powiedział on Giedyminowi, aby w tym miejscu wzniósł on warowny zamek i założył miasto, które będzie niezwyciężone jak ten żelazny wilk.

Troki to miasto oddalone od Wilna około 30 km na zachód, leżące na obszarze Trockiego Historycznego Parku Narodowego. Trocka starówka położona jest na półwyspie pomiędzy trzema jeziorami: Golwe, Łuka i Taryszki. W XIV wieku stał tu jeden z największych zamków obronnych na Litwie. Gotycki zamek Troki na jeziorze Galve koniecznie trzeba zobaczyć.

Druskienniki to sympatyczne uzdrowisko z polskimi tradycjami. Warto obejrzeć cerkiew z 1865 roku, wzniesioną po upadku powstania styczniowego jako pomnik zwycięskiego w tym starciu caratu oraz kościół neogotycki, w którym odprawiają się msze w językach polskim i litewskim.

Birsztany po litewsku Birstonas, to uzdrowisko odległe o 40 km od miasta Kowno. Usytuowane jest w Parku Krajobrazowym Zakola Niemna. Rzeka Niemen na odcinku liczącym w prostej linii 10 km ma 60 km długości.

Kowno położone jest między dwiema rzekami, Niemnem i Wilia, jest to najbardziej litewskie z miast. Litwini stanowią tu 88 procent mieszkańców. Przez cały okres międzywojenny Kowno pełniło funkcję faktycznej stolicy odrodzonej Litwy.

Robert Remisz

Inne atrakcyjne miejsca na Litwie:
Mierzeja Kurońska
Żmudzki Park Narodowy