BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY


Biebrzański Park Narodowy jest największym parkiem narodowym w Polsce. Został utworzony w 1993 roku i chroni rozległe i prawie niezmienione dolinowe torfowiska z unikalną różnorodnością gatunków roślin, ptaków i innych zwierząt. Rzeka Biebrza jest bardzo ważnym miejscem gniazdowania, żerowania i odpoczynku dla ptaków związanych ze środowiskiem bagiennym. Dolina Biebrzy ma pod względem ornitologicznym szczególne znaczenie, zwłaszcza, że bagna zanikają w krajobrazie Europy.

Biebrzański Park Narodowy jest ważnym obszarem dla turystyki przyrodniczej, wypoczynku sobotnio niedzielnego, wędkarstwa, a także dla celów dydaktycznych. W Południowym i Środkowym Basenie parku wytyczone są piesze szlaki o łącznej długości ponad 195 km, a przy nich wybudowano 8 wież widokowych. Zagospodarowano 3 pola biwakowe w miejscowościach: Grzędy, Barwik, Osowiec. Przygotowano 2 trasy wodne: Biebrza z Lipska do jej ujścia do Narwi około 135 kilometrów oraz Jegrznia i Ełk z Rajgrodu do jej ujścia do Biebrzy około 64 kilometrów.05.2022 - Biebrza w Osowcu.Widok z okolic wieży obserwacyjnej im. Wiktora Wołkowa "Mikołajewo".

06.2020 - Biebrzański Park Narodowy - dolna Biebrza.

05.2014 - Góra Strękowa widok na ujście Biebrzy do Narwi.Przekraczamy Narew we wsi Strękowa Góra i wjeżdżamy do Biebrzańskiego Parku Narodowego.Bagno Długa Luka.

Grobla Honczarowska - wieża widokowa przy łące Batalionowej.Widok na Bagno Ławki.Biebrzańskie lasy to kraina łosia.

Pychówki nad Biebrzą.Spływ Biebrzą.

Biebrzańskie drewniane chałupy, których z roku na rok jest coraz mniej.Twierdza Osowiec.Łąki pomiędzy miasteczkiem Goniądz, a wsią Wólka Piaseczna.Dolina biebrzy lot balonem. Przygotowania do startu.Wieczorem, gdy ucichł wiatr można było dopiero wystartować.Biebrza lot balonem odbywał się najniżej na 5 metrach, a najwyżej na 250 metrach nad ziemią.Rozlewiska Biebrzy.Łądowanie na łące po zachodzie słońca w pobliżu gniazda bocianów.05.2014 - okolice wsi Sztabin.Biebrzańska chałupa.