BOLIMOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY


Bolimowski Park Krajobrazowy obejmuje kompleks lasów Puszczy Bolimowskiej i leży na granicy dwóch województw: łódzkiego oraz mazowieckiego. Puszcza Bolimowska, na skutek działalności człowieka, skurczyła się znacznie i zatraciła swój pierwotny charakter. Bagna osuszono lub wyschły samoczynnie, bory wykarczowano zamieniając je w pola uprawne i pastwiska.Środkiem Puszczy Bolimowskiej płynie rzeka Rawka, która zachowała naturalny charakter silnie meandrującej rzeki nizinnej. Dolina Rawki jest największą atrakcją przyrodniczą i krajobrazową Parku i jest rezerwatem przyrody.

Robert Remisz2019.12 - Bolimowski Park Krajobrazowy z lotu ptaka.Puszcza Bolimowska - Dolina Rawki.