BORY TUCHOLSKIE


Park Narodowy Bory Tucholskie położony jest na południowym skraju historycznego Pomorza. W obrębie parku znajduje się 21 jezior, z których największe i najgłębsze to Jezioro Ostrowite. Park Narodowy Bory Tucholskie obejmuje Zaborski Park Krajobrazowy, utworzony dla zachowania wybitnych walorów przyrodniczych i kulturowych południowej części Kaszub zwanej Ziemią Zaborską.05.2014 - Jezioro Ostrowite.