BORY TUCHOLSKIE


Park Narodowy Bory Tucholskie położony jest na południowym skraju historycznego Pomorza. W obrębie parku znajduje się 21 jezior, z których największe i najgłębsze to Jezioro Ostrowite. Park Narodowy Bory Tucholskie obejmuje Zaborski Park Krajobrazowy, utworzony dla zachowania wybitnych walorów przyrodniczych i kulturowych południowej części Kaszub zwanej Ziemią Zaborską.Bory Tucholskie to nie tylko park narodowy, który zajmuje niewielki wycinek tej krainy na wschodzie. To także kraina jezior otoczonych wielkimi leśnymi kompleksami, zajmuje obszar dorzecza Brdy i Wdy oraz Równiny Tucholskiej i Równiny Charzykowskiej, a na wschodzie graniczy z górną Wisłą.09.2019 - Jezioro Czarne.Jezioro Radodzierz.

Jezioro Kałębie.05.2014 - Jezioro Ostrowite.