BRODNICKI PARK KRAJOBRAZOWY


Pojezierza Brodnickie położone jest na terenie województw kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. W centralnej i południowej części pojezierza utworzono Brodnicki Park Krajobrazowy. Na obszarze pojezierza dominuje krajobraz polodowcowy z pofałdowanym terenem, charakteryzujący się dużą ilością jezior i lasów.Przez Brodnicki Park Krajobrazowy można przepłynąć kajakiem z północy na południe szlakiem rzeki Skarlanki. Trasa liczy 17 km i jej przepłynięcie trwa około 4 godzin. Początek wodowania następuje na jeziorze Wielkie Partęczyny, potem płynie się przez Dębno - Robotno - Kurzyny, dalej należy kajak przenieść w okolicy starego młyna w Grzmięcy i zwodować w Skarlance, by wpłynąć do jeziora Strażym, skąd popłyniemy na jezioro Bachotek.

Robert Remisz2021.06 - Brodnicki Park Krajobrazowy z lotu ptaka.