CZERWIŃSK NAD WISŁĄ


Najstarsze wzmianki o miejscowości Czerwińsk nad Wisłą pochodzą z 1065 roku. Czerwińsk nad Wisłą był najbogatszym ośrodkiem życia gospodarczego, kulturalnego i politycznego na Mazowszu. W 1410 roku pod Czerwińskiem Władysław Jagiełło zbudował most łyżwowy, przeprawił swe wojsko i połączył się z hufcami Witolda w drodze pod Grunwald. Klasztor w Czerwińsku nad Wisłą, wzniesiono w pierwszej połowie XII wieku. Inicjatorem budowy świątyni, której powstanie miało ogromny wpływ na rozwój miejscowości, był biskup płocki Aleksander z Malonne. Klasztor miał charakter obronny. Odparł ataki Pomorzan, Prusaków, Litwinów, Jadźwingów, Krzyżaków. Dopiero najazd Szwedów w latach 1655-60 zniszczył i spustoszył Czerwińsk nad Wisłą tak, że miasto nigdy już nie wróciło do swej świetności.

Oprócz klasztoru warto iść na rynek przy którym stoi jeszcze sporo starych, drewnianych domów dodających uroku tej sennej, zapomnianej przez turystów miejscowości. Niecałe dziesięć kilometrów dalej jadąc w kierunku Płocka znajduje się położona na skarpie miejscowość Wyszogród. Do 1999 roku znajdował się tu najdłuższy drewniany most na Wiśle i Bzurze, a zarazem w Europie. Pozostało po nim część podjazdu, na który można wejść by podziwiać panoramę rzek Wisła i Bzura.

2020.06 - Czerwińsk nad Wisłą.

Czerwińsk nad Wisłą zdjęcia z drona.2007.04 - klasztor Czerwińsk nad Wisłą.