DOLINA DOLNEJ NARWI


Obszar leży na Nizinie Północnomazowieckiej, od ujścia Biebrzy do połączenia z Bugiem na wysokości miasta Serock. Dolina Dolnej Narwi ma długość około 210 km. Rzeka Narew niemal na całej długości zachowała naturalny charakter tworząc liczne rozlewiska, meandry, często zmieniając kierunek. Dolina Dolnej Narwi jest ostoją ptactwa wodnego i innych zwierząt związanych ze środowiskiem wodnym i bagiennym.2020.09 - Dolina Narwi między Pułtuskiem, a Serockiem. Wybudowanie stopnia wodnego w Dębem spowodowało spiętrzenie dolnego odcinka Narwi w miejscu, gdzie łączy się ona z Bugiem. Tak powstał Zalew Zegrzyński. Podwyższony poziom wody utrzymuje się w rzece, aż do Pułtuska.Dolina Dolnej Narwi z lotu ptaka.Rezerwat Stawinoga.2020.10 - Dolina Narwi między Pułtuskiem, a Serockiem.