HENRYKÓW OPACTWO CYSTERSÓW


Stara wieś z imponującym kompleksem dawnego opactwa Cystersów, leżąca na Przedgórzu Sudeckim niedaleko Ziębic to Henryków. Opactwo Cystersów powstawało aż przez trzy stulecia, budowa rozpoczęła się w 1241 roku, a zakończyła w pierwszej połowie XVI wieku. W kompleksie znajdują się wczesnogotycki kościół, wczesnobarokowy klasztor, infirmeria i nowicjat, dawna szkoła łacińska, wozownia, dwór grangii cysterskiej, brama Górna i baszta. Całość otacza mur klasztorny z bramami ogrodowymi i park krajobrazowy w stylu angielskim.

Opactwo Cystersów w Henrykowie tworzy jakby oddzielony od reszty wsi świat, w który najpiękniej wkracza się przez bramę Górną, schodząc po lekkim pochyleniu w dół brukowaną uliczką. Można w nim spędzić nawet kilka godzin, spacerując po parku, który zachował się w pierwotnej formie, czy zasiadając w dawnej letniej jadalni opatów.2010.04 - Henryków Opactwo Cystersów.