KADYŃSKI LAS


Wysoczyzna Elbląska to lasy z potokami typu górskiego, licznymi wzniesieniami, jarami, urwiskami i bogatym drzewostanem, w którym dominuje stara buczyna na obszarze od Elbląga do miejscowości Tolkmicko. Niezwykłość wynikająca z urozmaiconego ukształtowania krajobrazu oraz unikalnej starej architektury, była powodem, że utworzono Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej oraz rezerwatów: Buki Wysoczyzny Elbląskiej i Kadyński Las.

Kadyny są bez wątpienia najciekawszą miejscowością, jaką ma Wysoczyzna Elbląska. Wartość zabytkową ma zespół budynków dworskich, w których obecnie mieści się Państwowa Stadnina Koni, z barokowym pałacem, którego najstarsza część pochodzi z 1688 roku. Uroku całości dodaje rezerwat Kadyński Las graniczący bezpośrednio z miejscowością. Kadyński Las posiada liczący 200 lat drzewostan bukowy. Obok dębu im. Jana Bażyńskiego, ma ponad 10 metrów obwodu i 25 metrów wysokości, ścieżką dydaktyczną poprowadzoną w rezerwacie można dojść do odbudowywanego klasztoru Franciszkanów, który został wzniesiony na miejscu dawnego grodziska. Z grodziska Kadyny szlak wiedzie nas do punktu widokowego na Zalew Wiślany i Wzgórza Elbląskie.

Liczne zabytki znajdują się w Tolkmicku, które w przeszłości słynęło z budowy frachtowców i innych statków towarowych.

Robert Remisz