NADBUŻAŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY


Nadbużański Park Krajobrazowy położony jest w środkowo wschodniej części Mazowsza. Obejmuje lewobrzeżną część doliny Dolnego Bugu od ujścia rzeki Toczna w miejscowości Drażniew do ujścia rzeki Liwiec w pobliżu miejscowości Kamieńczyk i jest jednym z największych parków krajobrazowych w Polsce. Nadbużański Park Krajobrazowy charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem krajobrazu. Największym jego walorem jest zachowana dolina Bugu, z meandrującą rzeką, licznymi starorzeczami i wyspami w nurcie oraz piaszczystymi łachami i skarpami.

Nadbużański Park Krajobrazowy oprócz niewątpliwych walorów przyrodniczych, to także obszar o zachowanym tradycyjnym wiejskim krajobrazie kulturowym. W licznych wsiach i miasteczkach spotkać można jeszcze przykłady dominującej tu niegdyś drewnianej zabudowy, a także kapliczki i krzyże przydrożne.

Nadbużański Park Krajobrazowy to nie tylko doliny rzeczne, ale także kompleksy leśne. Dominują bory sosnowe, porastające ubogie, piaszczyste siedliska. Nadrzeczne tereny to kontrast wielu środowisk, suche piaszczyste wydmy graniczą z torfowiskami, a podmokłe lasy lęgowe z borami sosnowymi. Znaczne obszary parku pokrywają ląki zalewowe. Dolina Bugu jest ostoją ornitologiczną o miedzynarodowej randze.

Robert Remisz