NADBUŻAŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY


Nadbużański Park Krajobrazowy położony jest w środkowo wschodniej części Mazowsza. Obejmuje lewobrzeżną część doliny Dolnego Bugu od ujścia rzeki Toczna w miejscowości Drażniew, do ujścia rzeki Liwiec w pobliżu miejscowości Kamieńczyk. Nadbużański Park Krajobrazowy charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem krajobrazu. Największym jego walorem jest zachowana dolina Bugu, z meandrującą rzeką, licznymi starorzeczami i wyspami w nurcie oraz piaszczystymi łachami i skarpami.Nadbużański Park Krajobrazowy oprócz niewątpliwych walorów przyrodniczych, to także obszar o zachowanym tradycyjnym wiejskim krajobrazie kulturowym. W licznych wsiach i miasteczkach spotkać można jeszcze przykłady dominującej tu niegdyś drewnianej zabudowy, a także kapliczki i krzyże przydrożne.2019.06 - Nadbużański Park Krajobrazowy z lotu ptaka.