OJCOWSKI PARK NARODOWY


Położony kilkanaście kilometrów od Krakowa Ojcowski Park Narodowy obejmuje dolinę dwóch niewielkich rzek: Prądnika i Sąspówki. Podłożem geologicznym Parku są wapienie jurajskie, w których woda wymyła fantastyczne formy krasowe, tworząc wyjątkowy krajobraz: głębokie wąwozy o stromych ścianach i skały o przedziwnych kształtach. Ojcowski Park Narodowy słynie z niezwykłych w swych kształtach ostańców jak: Maczuga Herkulesa, Brama Krakowska, Skamieniały Wędrowiec i Igła Deotymy. Skały Parku kryją także około 400 jaskiń. Te najsłynniejsze to: Jaskinia Zbójecka, Jaskinia Ciemna i Grota Łokietka inaczej nazywana Jaskinia Łokietka. W granicach Parku znalazły się także renesansowy zamek w Pieskowej Skale oraz ruiny gotyckiego zamku w Ojcowie.

DOLINA PRĄDNIKA

Dolina Prądnika to najdłuższa i najpiękniejsza spośród jurajskich dolinek podkrakowskich. Jej długość od źródeł do Hamerni, gdzie traci charakter jurajskiej dolinki, wynosi około 15 km. Dnem płynie rzeka Prądnik, którego źródła znajdują się w Sułoszowej, a do Wisły wpływa na Dąbiu w Krakowie pod nazwą Białuchy.

MACZUGA HERKULESA

W dolinie Prądnika stoi wysoka na ponad 25 metrów skała słynna na całą Polskę. Jest to Maczuga Herkulesa. Legenda głosi, że została ona postawiona przez diabła na życzenie czarnoksiężnika Pana Twardowskiego.

DOLINA SĄSPÓWKI

Jest drugą co do wielkości doliną Ojcowskiego Parku Narodowego. Dolina Sąspówki jest niezwykle malownicza. Wśród lasu znajdują się liczne skałki jurajskie o fantastycznych kształtach. Zwłaszcza Brama Jamki, przez którą prowadzi wejście w Wąwóz Jamki, jest warta zobaczenia.

ZAMEK PIESKOWA SKAŁA

Zamek Pieskowa Skała posiada renesansowy wygląd i jest to jeden z najpiękniejszych zabytków w Polsce. Dzięki malowniczemu położeniu na wyniosłej platformie skalnej w Dolinie Prądnika oraz dużym walorom architektonicznym nazywany jest perłą renesansu. Do zamku przylega park krajobrazowy, w którym stoi drewniana altana neogotycka z XIX wieku.2005.11 - Ojcowski Park Narodowy - Maczuga Herkulesa, w głębi zamek Pieskowa Skała.