POLESKI PARK NARODOWY


W 1990 roku na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim, gdzie znajduje się unikalna biosfera: torfowiska, lasy bagienne, flora i fauna charakterystyczna dla tundry, utworzono Poleski Park Narodowy. W obecnych czasach jest to ostatni fragment poleskiego krajobrazu, który oparł się intensywnym melioracjom lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku.

Przez Poleski Park Narodowy przechodzi kilka znakowanych szlaków turystycznych, pieszych i rowerowych, a nawet szlak konny. Najciekawsze są jednak specjalnie wytyczone znacznie od nich krótsze ścieżki dydaktyczne, biegnące przez szczególnie interesujące i charakterystyczne ekosystemy Parku. Ścieżki te w podmokłych rejonach prowadzą po drewnianych kładkach. W wielu miejscach zbudowano przy nich platformy widokowe, zadaszenia turystyczne, ławki i przede wszystkim liczne słupy z tablicami podającymi najważniejsze informacje o otaczającej przyrodzie.

Największym mieszkańcem poleskich bagien jest łoś. W lasach spotykamy sarny, jelenie i dziki, czasem pojawia się wilk. W Poleskim Parku Narodowym występuje żółw błotny, jedyny polski gatunek żółwia dawniej powszechnie spotykany, dzisiaj najbardziej zagrożony gatunek gada w Polsce.

Robert Remisz