PAŁAC RADZIEJOWICE


W XV wieku w Radziejowicach zbudowano siedzibę jednego z większych rodów w ówczesnej Rzeczpospolitej. Prymas Michał Radziejowski dokonał jego rozbudowy, a w późniejszym czasie pałac został otoczony parkiem, który powiększał się stopniowo przez kilka stuleci. Na początku XIX wieku na zlecenie Anny z Ossolińskich i Kazimierza Krasińskiego pałacowi nadano cechy klasycystyczne.

Dzisiejszy pałac Radziejowice mieści Dom Pracy Twórczej i związany jest z artystami, którzy chętnie poszukują natchnienia w otaczającym pałac parku. Spiętrzone wody małej rzeczki Pisa Gągolina tworzą urokliwe stawy. Do zespołu pałacowego należą takżeż zabytkowe stajnie, wozownie i młyn wodny. Między drzewami po drugiej stronie drogi kryje się piękny modrzewiowy dwór dawnego zarządcy zbudowany w końcu XVIII wieku.