SKANSEN KURPIOWSKI


Region kurpiowski, a zwłaszcza Puszcza Zielona, jest ciekawy pod względem krajobrazowym z powodu występowania dużych powierzchni leśnych, urozmaiconej rzeźby terenu oraz znacznej ilości rzek, strumieni i łąk. Nad rzeką Narew w miejscowości Nowogród znajduje się Skansen Kurpiowski, który jest jednym z najstarszych muzeów na wolnym powietrzu w Polsce. Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie ma charakter parku etnograficznego i położony jest na Wzgórzu Ziemowita oraz poniżej niego, tuż przy zakolu rzeki Narew. Nie odtwarza układów przestrzennych wsi, prezentuje tradycyjne budownictwo drewniane, ukazując typowe drewniane osiedle puszczańskie na tle miejscowej przyrody.