SPŁYW SŁUPIĄ


Park Krajobrazowy Dolina Słupi został utworzony w 1981 roku i przez znaczną jego część prowadzi trasa spływ Słupią. Płynąc spływ Słupią tą dynamiczną i zmienną krajobrazowo rzeką, należy pamiętać, że w Parku biwakować można jedynie w przygotowanych dla kajakarzy miejscach. Spływ Słupią to wyjątkowo ciekawy szlak kajakowy. Jego 38 kilometrowy odcinek między Sulęczynem a Gałąźnią Małą figuruje w wykazie górskich szlaków kajakowych. Trasa spływu prowadząca przez Park Krajobrazowy Dolina Słupi obejmuje obszar środkowego biegu rzeki i jej zlewni, od Soszycy aż do drogi łączącej Krępę z Łosinem.Jedną z ciekawostek spływu jest unikalny w skali europejskiej szlak elektrowni wodnych dorzecza Słupi.
Elektrownia Gałąźnia Mała.W jego skład wchodzi pięć elektrowni wodnych wybudowanych w latach 1896-1926 oraz związana z nimi infrastruktura techniczna:
zbiorniki przyzaporowe, kanały i budowle piętrzące.Jest to wyjątkowy w Europie, zabytkowy system energetyczny rzeki.
Elektrownia Krzynia.Sierpień 2011 rok - załoga w komplecie.

Rzeka Słupia wypływa z Kaszub, a kończy swój bieg w Ustce, gdzie w porcie uchodzi do Morza Bałtyckiego.