STAWY MILICKIE - DOLINA BARYCZY


Park Krajobrazowy Dolina Baryczy położony jest między Żmigrodem i Przygodzicami, wzdłuż rzeki Baryczy. Obejmuje swoim zasięgiem stawy rybne, podmokłe ł±ki i lasy. Najbardziej znanym miejscem w granicach parku s± Stawy Milickie, które s± największym kompleksem stawów w Europie.2021.11 - Dolina Baryczy.Stawy Milickie z drona.