TYKOCIN


Tykocin najlepiej zwiedzać od centralnego miejsca w miasteczku, którym jest rynek. W jego centralnym miejscu stoi pomnik hetmana Czarnieckiego z buławą w ręku. Wokół dużego, prostokątnego rynku stoją bielone domy z czerwonymi dachówkami przypominające ziemiańskie dworki, a jego wschodni bok zamyka biała fasada barokowego kościoła Trójcy Świętej z połowy XVIII wieku.

W miasteczku Tykocin jest też synagoga jedna z najstarszych i największych w Polsce. Masywna, murowana, na planie czworoboku, z wysokim dachem z czerwonej dachówki i okrągłą wieżą w narożniku. Teraz jest w niej muzeum, ale przed II Wojną Światową w Tykocinie mieszkało około 2 tysiące Żydów, co stanowiło połowę ludności. Miasto słynęło z wyrobu tałesów, czyli modlitewnych szali.

Warto zobaczyć odrestaurowany niedawno XIX-wieczny wiatrak Koźlak oraz odbudowany niedawno zamek, który za czasów Zygmunta Augusta był jedną z największych warowni nizinnych w Polsce i mieścił główny arsenał królewski.Maj 2022 rok - Zamek w Tykocinie został zrekonstruowany na fundamentach XVI-wiecznego zamku
Króla Polski i Wielkiego Księcia Litwy - Zygmunta Augusta.Wrzesień 2006 rok - Tykocin.