WIGIERSKI PARK NARODOWY


Prawie cały obszar jaki zajmuje Wigierski Park Narodowy leży w środkowej części dorzecza rzeki Czarna Hańcza. Rzeźba terenu Parku jest zróżnicowana, na północ od jeziora Wigry krajobraz jest pagórkowaty, z licznymi wzniesieniami i obniżeniami terenu, dużą liczbą jezior i dolin rzecznych, zaś w części południowej dominują obszary o lekko sfalowanej lub płaskiej powierzchni. Jezioro Wigry należy do największych w Polsce. Jego długość wynosi ponad 17 kilometrów, natomiast maksymalna szerokość osiąga 3 kilometry.

Cennym obiektem zabytkowym jaki posiada Wigierski Park Narodowy jest Klasztor Kamedułów, który powstał w XVII wieku w miejscu królewskiego, myśliwskiego dworku. Wcześniej istniała tu osada Wigran. Klasztor Kamedułów jest pięknie położony na półwyspie, u jego podnóża znajduje się ogród z licznymi drewnianymi figurami i krzyżami.Czarna Hańcza jest wymarzoną rzeką na spływ kajakowy. Szlak kajakowy Czarnej Hańczy rozpoczyna się na jeziorze Wigry. Do pokonania trasy od jeziora Wigry do jej połączenia z Kanałem Augustowskim we wsi Rygol potrzeba 3 do 5 dni. Rzeka płynie na tym odcinku spokojnie, a jedyną przeszkodą na odcinkach puszczańskich są powalone drzewa przez wiatr lub bobry.2020.06 - Wigierski Park Narodowy Klasztor Kamedułów.

Czarna Hańcza spływ kajakowy.

Czarna Hańcza zdjęcia z drona :-)

Wigierski Park Narodowy zdjęcia z drona :-)2005.06 - Wigierski Park Narodowy Klasztor Kamedułów.