WIGIERSKI PARK NARODOWY


Prawie cały obszar jaki zajmuje Wigierski Park Narodowy leży w środkowej części dorzecza rzeki Czarna Hańcza, dopływu Niemna. Rzeźba terenu Parku jest zróżnicowana. Na północ od jeziora Wigry krajobraz jest pagórkowaty, z licznymi wzniesieniami i obniżeniami terenu, dużą liczbą jezior i dolin rzecznych, zaś w części południowej dominują obszary o lekko sfalowanej lub płaskiej powierzchni. Wigierski Park Narodowy utworzono, by chronić Jezioro Wigry, które nie tak dawno włączone zostało do światowego programu ochrony ekosystemów wodnych "AQUA". Jezioro Wigry należy do największych w Polsce. Jego długość wynosi ponad 17 kilometrów, natomiast maksymalna szerokość osiąga 3 kilometry.

Cennym obiektem zabytkowym jaki posiada Wigierski Park Narodowy jest Klasztor Kamedułów, który powstał w XVII wieku w miejscu królewskiego, myśliwskiego dworku. Wcześniej istniała tu osada Wigran. Klasztor Kamedułów jest pięknie położony na półwyspie, u jego podnóża znajduje się ogród z licznymi drewnianymi figurami i krzyżami.