ZAMEK GOLUB DOBRZYŃ


Zamek zaczęto wznosić około 1293 roku. W pierwszym etapie powstał czworobok murów, a następnie cztery skrzydła otaczające dziedziniec i wieżę główną. W skrzydle południowym mieściła się kaplica, a w skrzydle zachodnim brama wjazdowa. Około roku 1330 na środku dziedzińca wykopano studnię, a wokół biegły dwupiętrowe krużganki. Od strony zachodniej przylegało do zamku ufortyfikowane podzamcze. W 1422 roku zamek Golub Dobrzyń został uszkodzony ogniem artylerii polskiej. W 1454 roku warownia przeszła pod panowanie polskie. W latach 1611-25 na zamku mieszkała Anna Wazówna, która przebudowała budowlę w duchu renesansu. Poza przekształceniem wnętrz, zmieniła ona wygląd zewnętrzny zamku przez dodanie czterech narożnych wieżyczek. Zamek Golub Dobrzyń podupadł w czasie wojny polsko-szwedzkiej. W XIX wieku podupadła budowla pełniła funkcje mieszkalne, potem była więzieniem, a od roku 1883 umieszczono w niej szkołę. Ostatecznie zamek Golub Dobrzyń odbudowano w latach 1947-65. Ciekawostką jest stojąca na podzamczu wielka armata tzw."kolubryna Kmicicowska" grająca w filmie "Potop".

Warto zwiedzić same miasteczko, które zachowało dawny klimat. Miasto Golub Dobrzyń jest położone 42 km na wschód od Torunia. Zamek Golub Dobrzyń wznosi się na wysokiej skarpie nad rzeką Drwęcą.