ZAMEK LIW


Gotycki zamek Liv był nieduży, posiadał mury otaczające dwa budynki mieszkalne rozdzielone wąskim dziedzińcem, oraz bramę z mostem zwodzonym. Zamek Liw położony był na sztucznej wyspie wśród bagien i rozlewisk. Wyspę otaczał Liwiec i była tu ówczesna granica księstwa. Zamek Liw strzegł polskiej ściany wschodniej przed napadami Jadźwingów, Rusinów i Litwinów. Dzisiaj Zamek Liw jest najstarszym zabytkiem architektury na terenach pogranicza Mazowsza i Podlasia. Obecnie w zamku odbywają się koncerty muzyki klasycznej. Po częściowej rekonstrukcji można dziś oglądać kamienno ceglaną wieżę, fragmenty murów oraz budynek dawnej kancelarii starostwa liwskiego. W tym budynku oraz w wieży mieści się obecnie Muzeum Zbrojownia.04.2020 - zamek Liw z drona.05.2008 - zamek Liw Mazowsze.