ZAMEK MALBORK


Zbudowany w latach 1274-1457 przez Krzyżaków gotycki zamek Malbork jest jedną z największych twierdz średniowiecznej Europy, a zarazem przykładem średniowiecznej architektury obronnej. W latach 1309-1457 był stolicą Państwa Krzyżackiego. Zamek Malbork był niszczony, odbudowywany i przebudowywany w trakcie kilku stuleci. W 1961 roku utworzono w nim Muzeum Zamkowe, a w grudniu 1997 roku zamek Malbork został wpisany na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Zamek Malbork najlepiej odwiedzić podczas ciekawej imprezy zwanej Oblężenie Malborka. Ma ona zasięg ogólnopolski i nawiązuje do wydarzeń, które rozegrały się pod murami malborskiej twierdzy w 1410 roku po bitwie pod Grunwaldem.