ZAMEK MIRÓW


Kazimierz Wielki nakazał budować zamki z kamienia i to za jego panowania powstały tzw. orle gniazda w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. To wtedy powstały zamek Mirów i zamek Bobolice, blisko siebie położone, co pozwalało na synchronizację działań obronnych. Zamek Mirów Bobolice tworzą piękny zespół krajobrazowy na dwukilometrowym grzbiecie skalnym zwanym Grzęda Mirowska.Zamek Mirów.Grzęda Mirowska.Zamek Bobolice.