ZAMEK OGRODZIENIEC


Największa i najbardziej oryginalna jurajska warownia. Zamek Ogrodzieniec jest usytuowany na najwyższym wzgórzu Jury Krakowsko Częstochowskiej. Góra Janowskiego 504 metrów stanowi efektowne ukoronowanie całego systemu fortyfikacji. Obszerny zamek Ogrodzieniec miał pięć baszt, dwa dziedzińce, podwójne mury obronne i kaplicę.

Zamek Ogrodzieniec został zbudowany za panowania Bolesława Krzywoustego i przetrwał do 1241 roku, kiedy to najazd tatarski zrównał go z ziemią. Na ich miejscu w połowie XIV wieku zbudowano zamek gotycki. W 1655 roku został częściowo spalony przez wojska szwedzkie, które stacjonowały w nim prawie dwa lata, rujnując znaczną część zabudowań. Zamek Ogrodzieniec doprowadził do całkowitej ruiny Tomasz Jakliński. Ostatni mieszkańcy opuścili zrujnowaną warownię około 1810 roku. Po II Wojnie Światowej obiekt znacjonalizowano, a w latach 1949-73 przeprowadzono kompleksowe zabiegi, zmierzające do zabezpieczenia jego murów w formie trwałej ruiny. W 1973 roku zamek Ogrodzieniec udostępnionio dla zwiedzających.2023.062004.11