ZAMEK OLSZTYN


Niedaleko Częstochowy pośród wapiennych ostańców wznosi się zamek Olsztyn. Usytuowany na skalnym wzgórzu, zwanym Słoneczne Skały zamek Olsztyn, a właściwie jego ruiny, bo z samej warowni pozostało niewiele, wyraźnie góruje nad wsią o tej samej nazwie. Zamek Olsztyn należał on do największych warownych twierdz na dawnym pograniczu polsko - śląskim.