ZAMEK OPORÓW


Jego początki sięgają XIV wieku i wiążą się z rodem Oporowskich. Mikołaj Oporowski, wojewoda łęczycki, doradca Władysława Jagiełły, był jednym z najbogatszych ludzi w ówczesnej Polsce. Jego syn Władysław w późniejszych latach był prymasem. On wybudował zamek Oporów i ufundował klasztor, do którego sprowadził siedmiu Paulinów z Jasnej Góry. Zamek Oporów to jedyna taka budowla na Mazowszu, a jedna z nielicznych zachowanych w Polsce średniowiecznych rezydencji rycerskich. Zamek Oporów przetrwał w doskonałym stanie, gdyż przez pięć wieków swego istnienia zawsze był zamieszkały. Zbudowany został na planie czworoboku, z wieżą i basztą obronną, a wewnętrz ma dziedziniec, który zamykają mury z otworami strzelniczymi. Można się stąd było bronić przed najazdem sąsiada, chłopskim buntem czy rabusiami. Przede wszystkim jednak pełnił funkcję reprezentacyjną. Zamek Oporów otoczony jest parkiem założonym w XIX wieku.

Zamek Oporów ma oczywiście swą legendę. Okoliczni mieszkańcy są przekonani, że podziemne korytarze łączą go z pobliskim klasztorem. Opowiadano o schadzkach pięknej kasztelanki z młodym przeorem klasztoru. Niedługo jednak trwała ich miłość, gdyż sklepienie zawaliło się, grzebiąc dziewczynę.