ZAMEK TROPSZTYN


Pierwszym władcą budowli był Dobrosław Ośmiróg zwany Gierałtem. Zamek Tropsztyn został wzniesiony w XIII wieku jako warownia broniąca biegnącego tędy szlaku handlowego na Węgry. Pierwsze wzmianki o murowanym zamku pochodzą z 1382 roku. Istniały tu wówczas wysokie mury na planie czworoboku. Zabudowa wewnątrz murów pozostawała jeszcze drewniana. Dopiero następni właściciele, Chebdowie, wznieśli pierwsze murowane budynki, a zwłaszcza wysoką, masywną wieżę w północno-zachodnim narożniku zamku. Zamek Tropsztyn często zmieniał swoich właścicieli. W 1574 roku zasiedlili go nawet zbójnicy, którzy rabowali kupców i przepływające Dunajcem tratwy. W tym samym roku zamek Tropsztyn został zdobyty i zniszczony przez właścicieli sąsiadującego Rożnowa. Pod koniec ubiegłego wieku zamek Tropsztyn został odkupiony i odbudowany przez potomków dawnych właścicieli, którzy udostępniają go do zwiedzania tylko w lipcu i sierpniu.