LAS BIELAŃSKI


W północnej części Warszawy położony jest Las Bielański, który jest pozostałością dawnej średniowiecznej Puszczy Mazowieckiej. Rezerwat Las Bielański ma urozmaiconą rzeźbę terenu z wysoką skarpą i wyraźnie zaznaczonymi tarasami. Urozmaicenie tej rzeźby terenu stanowią wąwozy, znajdujące się w północnej części skarpy. Wzdłuż jednego z nich biegnie koryto dawnego Potoku Bielańskiego, który obecnie płynie okresowo zimą i na wiosnę. Płynąca w południowo wschodniej części rezerwatu rzeczka Rudawka jest wodopojem i środowiskiem życiowym wielu gatunków zwierząt. Las Bielański łączy się poprzez Park Młociński i Las Młociński wąskim przesmykiem z Puszczą Kampinoską, z której czasami docierają tu dziki, jelenie, sarny, lisy, zające, a nawet łosie. Rezerwat Las Bielański jest ostoją takich zwierząt jak: sarny, kuny, wiewiórki. Gniazduje tu wyjątkowo duża ilość ptaków, a dzięcioł czarny uważany jest za jego symbol.

Robert RemiszJesień 2008 rok.