ŁAWICE KIEŁPIŃSKIE


Rezerwat przyrody Ławice Kiełpińskie obejmuje obszar wysp, piaszczystych łach oraz płynących wód Wisły na północ od Warszawy. Ławice Kiełpińskie to jeden z kilkunastu utworzonych dotychczas na całej Wiśle rezerwatów ornitologicznych. W najbliższym otoczeniu Warszawy, od Góry Kalwarii po Zakroczym jest ich siedem.

Rezerwat powstał w 1998 roku, by chronić miejsca gniazdowania i lęgu ptactwa wodno-błotnego, przede wszystkim mew - śmieszki i pospolitej, rybitwy rzecznej, sieweczek - rzecznej i obrożnej, brodźca piskliwego, tracza nurogęsia i zimorodka. Obszary te stanowią także przystanek na trasie wędrówek kormoranów, czapl, kaczek a nawet bielików. Żyją tu wydry i bobry, czasem z lądu zaglądają i duże zwierzęta: sarny, dziki...

2018.04 - Ławice Kiełpińskie.