MAZOWIECKI PARK KRAJOBRAZOWY


Mazowiecki Park Krajobrazowy został utworzony w celu ochrony lasów i najcenniejszych przyrodniczo obszarów po prawej stronie Wisły. Park obejmuje swoim zasięgiem lesiste pasmo ciągnące się równolegle do doliny Wisły. W granicach parku znajduje się fragment rzeki Świder i rzeki Mienia. Wśród wielu zalet ma jedną podstawową, nie trzeba wyjeżdżać z Warszawy, aby się znaleźć w jego północnej części. Obejmuje teren dzielnic warszawskich: Wawer i Wesoła oraz gmin: Józefów, Otwock, Wiązowna, Karczew, Celestynów, Kołbiel, Osieck, Sobienie Jeziory oraz Pilawa. Na mapach z końca XVIII wieku tereny te zaliczane były do dużego kompleksu leśnego zwanego Puszczą Osiecką.

Większość rezerwatów powołanych w granicach parku to rezerwaty chroniące torfowiska i bagna. Te najciekawsze torfowiska, ukryte w leśnych gęstwinach, są całkiem łatwo dostępne. Mazowiecki Park Krajobrazowy wspólnie z Kampinoskim Parkiem Narodowym i Chojnowskim Parkiem Krajobrazowym tworzy system Zielonego Pierścienia Warszawy.2020.11 - Bagno Całowanie to jedno z największych torfowisk na Mazowszu.Goździkowe Bagno.Bagno Bocianowskie.