COSTA BLANCA


Wybrzeże Costa Blanca oferuje tyle rejonów wspinaczkowych, że nie sposób poznać ich w przeciągu jednej eskapady. Wapienne skały w większości są lite, pozbawione kruszyzn i doskonale obite. Prócz sektorów z liniami jednowyciągowymi, są tam typowo górskie drogi wielowyciągowe, obite jak i wymagające zakładania własnych przelotów. Dzięki łagodnemu klimatowi z małą ilością opadów i dużym nasłonecznieniem, praktycznie przez cały rok możliwe jest wspinanie na Costa Blanca.

Costa Blanca dzieli się na sześć wielkich aren wspinaczkowych, gdzie w każdej można znaleźć od kilku do kilkunastu rejonów wspinaczkowych. Są to:
Gandia - prawie wyłącznie są tam sektory jednowyciągowe z wyjątkiem turni Aventador, gdzie jest wielowyciągowe, sportowe wspinanie.
Xalo Valley - wspinanie wielowyciągowe znaleźć można na turni Segaria. Trzeba zakładać własne przeloty. Reszta rejonów jest z sektorami jednowyciągowymi.
Calpe - Niedaleko jest rejon Sierra de Toix. Wspinanie na tę turnię drogami wielowyciągowymi jest w kilku wypadkach wyjątkowo spektakularne.
Benidorm - główną mekką tej areny jest Sella. Wspinanie w tym rejonie jest bardzo popularne. Przeważają tu drogi jednowyciągowe, ale są także rejony Penon del Divino, czy Pared de Rosalia, gdzie są drogi wielowyciągowe do 500 metrów.
Alicante - w tej arenie wspinaczkowej jest najwięcej rejonów jedno i niedługich wielowyciągowych jak turnia Reconco, czy Marin.
Murcia - jest to najmniejsza arena z 3 rejonami wspinaczkowymi. Najładniejszy jest sektor w Leyva. Wspinanie na turnie jest spektakularne, a drogi dochodzą do 200 metrów.

Robert RemiszGrudzień 2014 - niedaleko nadmorskiego kurortu Calpe, wspinamy się na Sierra de Toix.Piątkowa droga Cilber.Drugi wyciąg.

Najładniejsza wielowyciągówka na Sierra de Toix - droga Toix Integral.Pięć wyciągów wyprowadza na szczyt turni Sierra de Toix.Sella - Penon del Divino. Potężna turnia z ponad 20 drogami wielowyciągowymi,
dochodzącymi do 500 metrów długości.Maj 2013 - docieramy z Barcelony na wspinanie na Costa Blanca.

Piątkowa droga Renov. Drugi wyciąg.Kolejny piątkowy, czterowyciągowy klasyk Oma Sus.Trzeci wyciąg drogi Oma Sus.Droga Ruwa, piątkowy wyciąg.Biwak w rejonie Marin.Na największej turni Marin poprowadzone są krótkie, ale ładne drogi wielowyciągowe.

Wspinanie w rejonie Altea.Powracamy do Calpe. Ponownie wspinamy się na Sierra de Toix.Piątkowa droga Beer Car.Cztery wyciągi, kończą drogę na szczycie turni.Penon de Ifach
Puig Campana