KRUŻBERK


Czeski rejon wspinaczkowy Krużberk znajduje się 30 kilometrów na południowy zachód od Opavy, przy miejscowości o tej samej nazwie. Skały Krużberku to rejon wspinaczkowy o długich tradycjach, ponieważ pierwsze drogi na tutejsze turnie poprowadzono w latach czterdziestych XX wieku. Skały Krużberku są dobrze urzeźbione i drogi w większości przypadków poprowadzone są ewidentnymi formacjami. Stałe punkty asekuracyjne występują w miejscach, gdzie założenie własnych przelotów nie jest możliwe. Jako górne stanowiska służą stałe punkty, czasami drzewa, albo jak w przypadku szczytu Żabiego Konia platforma widokowa. Czasami wskazane jest ze względu na długość dróg, które dochodzą do 50 metrów, aby poprowadzić je na 2 wyciągi.

Robert Remisz2013.10 - Krużberk pokazali nam Zuza i Ferdo. To ich najbliższe skały i drogi tam znają na pamięć.2015.06 - wspinamy się z Sylwią i Martą linią Velký Kout,

a drugi wyciąg drogą Stanislawského Cesta.

Droga Německý Zebřík.