NASSEREITH


Wspinanie w Nassereith, to w większości wymagające sportowe drogi jednowyciągowe. Wyjątek stanowi sektor Tiefental. Tam znajduje się kilka łatwych dróg wielowyciągowych o trudnościach od 4 do 6. Topo Nassereith do kupienia w informacji turystycznej w wiosce.

Robert RemiszCzerwiec 2015 - w Nassereith wspinamy się na drogach wielowyciągowych, w sektorze Tiefental.Start piątkowej drogi Via Platenigl.Kolejna ładna piątka Herbstsonne.Start szóstkowej drogi Leben im Sonnenschein.Kluczowy wyciąg.