DOLINA BĘDKOWSKA


Położona w odległości około 20 kilometrów od centrum Krakowa Dolina Będkowska należy do największych podkrakowskich dolinek i rozciąga się na długości prawie 7 kilometrów. Dnem doliny płynie potok Będkówka. Dolina Będkowska jest w znacznym stopniu zalesiona, zwłaszcza stoki, na których znajduje się większość skał. Roślinność obrastająca skałki silnie przyśpiesza erozję, dlatego dosyć często zdarzają się kruche partie skały, choć na ogół jest ona lita. Powierzchnia skały nie należy do zbyt szorstkich i ma tendencje do szybkiego wyślizgiwania, co widać na bardziej popularnych drogach, zwłaszcza na Sokolicy w lewym kominie.

Dolina Będkowska to wspinanie dla większości w masywie skalnym Sokolica. Ten ogromny masyw skalny dominuje nad doliną. Sokolica jest kompleksowo, dość gęsto obita i jest jednym z najbardziej atrakcyjnych zakątków sportowego wspinania w Polsce. Wspinaczka na niej należy do trudnych technicznie, nie tylko z powodu wysokości, ale głównie bardzo stromych i trudnych technicznie ścian. Tutaj poprowadzone są najdłuższe na Jurze, nawet trzywyciągowe drogi, a ściana osiąga od półek ponad 70 metrów wysokości. Sokolica ma największą ścianę wapienną na całej Jurze. Sam szczyt Sokolicy jest łatwo dostępny od strony wschodniej, wejść można na niego ze wsi Będkowice ścieżką koło cmentarza na wzgórzu.

Godną uwagi jest skała Wielka Turnia, która znajduje się na wschodnim stoku Doliny Będkowskiej w jej górnej części. Zgodnie z nazwą jest jedną z większych skał w Dolinkach Podkrakowskich. Dwuwyciągowa linia Wielki Filar ma długość 40 metrów. Wspinanie koncetruje się na czołowej zachodniej ścianie, która jest szeroka na około 50 metrów.

W odległości zaledwie 50 metrów od Wielkiej Turni znajduje się inna ciekawa skała Zaklęty Mur. W najwyższym punkcie osiąga wysokość 25 metrów. Inne ciekawe pod względem wspinaczkowym skały to: Łabajowa, Czarcie Wrota, Masyw Cmentarzyska z wybitną Iglicą, Dupa Słonia, Brandysowa, Wysoka oraz Pytajnik.

U podnóża Sokolicy w Dolinie Będkowskiej znajduje się pole namiotowe i gospodarstwo agroturystyczne Brandysówka. Korzystało z niego kilka pokoleń wspinaczy. Mieszkać tam można w pokojach 15 zł/os lub pod namiotem 6 zł/os. Do dyspozycji oprócz sanitariatów i ciepłej wody jest także palenisko z wiatą. Brandysówka przez całe dziesięciolecia pełniła rolę schroniska w Dolinie Będkowskiej i dalej jest najdogodniejszą bazą wypadową.

Na większość dróg wystarcza lina 50 metrowa, jedynie na skałach Sokolica i Wielka Turnia przydatna jest lina 60 metrowa. Przewodnik wspinaczkowy DOLINA BĘDKOWSKA, którego autorami są Rafał Nowak i Przemysław Rostek jest najlepszym topo tego rejonu.

Robert RemiszBrandysówka przez całe dziesięciolecia pełniła rolę schroniska w Dolinie Będkowskiej. Korzystało z niego kilka pokoleń wspinaczy.2008.08 - widok z Brandysówki na Sokolicę, najwyższą skałę na Jurze.Dolina Będkowska widziana z Sokolicy.Wspinanie na drugiej co do wielkości ścianie w Dolinie Będkowskiej, skale Wielka Turnia.Dwuwyciągowa, 40 metrowa linia Wielki Filar na Wielkiej Turni. Stanowisko pośrednie.Skała Zaklęty Mur - Droga Pionierów.Na drodze Ryskowiec - skała Lewe Cmentarzysko.Wspin w Cyrku Cmentarzyska na drodze Piotrusia Pana.Końcówka 25 metrowej drogi.