GÓRA BIRÓW - PODZAMCZE


Rejon wspinaczkowy Podzamcze zwyczajowo dzielony jest na dwa główne sektory: Góra Birów i Podzamcze, czasami nazywane Skalne Miasto Podzamcza oraz osobna skała Suchy Połeć. Ten jeden z najbardziej widokowych, polskich rejonów wspinaczkowych znajduje się na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, we wsi Podzamcze, koło Ogrodzieńca. Miejsce to jest dość różnorodne wspinaczkowo.

Góra Birów 461 m to wzniesienie z licznymi ostańcami skalnymi tworzącymi strome urwiska. Skały są jak na Jurę wysokie do 30 metrów, a wapień jest dobrej jakości i lity. Niedawno na szczycie góry zrekonstruowano drewniane czternastowieczne umocnienia. Góra Birów ma kilkadziesiąt dróg wspinaczkowych wyposażonych w stałą asekurację. Rejon oferuje także sporą ilość dróg tradowych. Przeważają drogi wspinaczkowe o stopniu trudności przekraczającym VI w skali Kurtyki.

Podzamcze to teren na którym znajdują się 23 skały. Skały rozrzucone są wokół Zamku Ogrodzieniec. Większość ścian jest pionowa, poprowadzona w płytach, z dziurkami na palce. Popularne drogi są wyślizgane dlatego do ich wycen trzeba podchodzić z ostrożnością. Mało jest tu łatwych dróg wspinaczkowych, a Podzamcze słynie przede wszystkim z dwóch ostańców. Duża Cima i Mała Cima to skały na których drogi wspinaczkowe zaliczane są do najtrudniejszych w Polsce np. linia "Prawie wszystko na sprzedaż" wyceniona jest na VI.7+.

Suchy Połeć oferuje wielkie przewieszenie, duże chwyty i długie drogi, raczej z tych średnio-trudnych.

Robert Remisz04.2014 - Podzamcze to wyjątkowe miejsce krajobrazowo.Podzamcze wspinanie w płytach, z dziurkami na palce.Góra Birów oferuje wspinanie sportowe jak i sporą ilość dróg tradowych.