SKAŁA ZACHWYTU


Skała Zachwytu o wysokości 15 metrów, dzięki znacznemu urzeźbieniu, oferuje łatwe wspinanie w przedziale trudności od II do VI.1. Mimo dość krótkich dróg, jest to atrakcyjne miejsce dla weekendowych wspinaczy, zwłaszcza do rozwspinania się na początek sezonu. Wystawa tej skały jest zróżnicowana, a znaczne nasłonecznienie ścian zapewnia komfort nawet w chłodne dni. Poniżej skały została zamontowana tablica informacyjna ze skałoplanem oraz mapką przedstawiającą skałki wspinaczkowe w okolicy Sułoszowej.Maj 2015 - niewielka Skała Zachwytu oferuje w większości łatwe wspinanie.Na drodze "U wrót zachwytu"