SKAŁY RZĘDKOWICKIE


Rzędkowice to wieś, na obrzeżach której rozciąga się na przestrzeni prawie kilometra łańcuch wapiennych, pojedyńczych skał o wystawie przeważnie południowej lub południowo - wschodniej. Widokowo jest to najładniejszy dla mnie rejon na Jurze Północnej i to chyba jest główną przyczyną jego popularność. Skała niestety jest tu bardzo wyślizgana z czego słyną Rzędkowice. Wspinanie tu jest dla każdego. Trudności dróg zaczynają się od II, a kończą na drogach VI.5. Drogi są zazwyczaj wyposażone w stałe punkty asekuracyjne, lub możliwe jest samodzielne założenie dobrej asekuracji. Drogi wspinaczkowe mają przeciętnie od 10 do 20 metrów długości. Wyjątkiem są drogi na Turni Lechwora do 25 metrów i Okienniku Rzędkowickim nawet do 30 metrów. Zaletami tego rejonu wspinaczkowego jest: łatwa orientacja, odszukanie drogi nie stanowi problemu oraz to, że większość skał jest osiągalna od tyłu łatwą ścieżką. Wadą jest to, że skały rzędkowickie bywają bardzo zatłoczone szczególnie w weekendy i wakacje.

Rzędkowice mają dobrą infrastrukturę turystyczną, choć typowych turystów jest tu bardzo mało. Bywają tu praktycznie wyłącznie tylko wspinacze. Nocować można na polach namiotowych: unijnym albo przy barze Pod Skałką, lub wynając pokój we wsi za niewygurowaną cenę. Jest też nowo powstały hotel, ale ceny w nim są dość zaporowe jak dla większości łojantów.

Nie ma problemu z topo. Rzędkowice są świetnie opisane wraz ze skałoplanami w publikacji autorstwa Dariusza Tima - Skałki Rzędkowickie Przewodnik Wspinaczkowy.

Robert Remisz2018.04 - Skały Rzędkowickie układają się w długie na około kilometr pasmo skalne o wystawie w większości południowej.Wielki Okiennik Rzędkowicki.

2013.10 - Turnia Lechwora - Sylwia na drodze w kominie.2011.07 - Zegarowa - Połupany Filarek.Wspinanie na Zegarowej.W Studnisku.2009.05 - Zadnia Turnia - Janusz wspina się oringowaną czwórką.Niewielka przewieszka - kluczowy moment tej lini.Wspin łatwymi drogami,na skale Biały Filarek.Wspinam się połupanym filarkiem na skale Zegarowa.

2008.07 - Turnia Cyklopa i Turnia Lechwora.Filar Turni Lechwora w całej okazałości.Wspinamy się na Wielki Okiennik Rzędkowicki klasycznym zacięciem.Wielki Okiennik Rzędkowicki to najwyższa ściana Rzędkowic.Drugi wyciąg, piątkowy wariant rysą.Zjazd z Okiennika.Narożna Turnia i Turnia Kursantów.Skała Studnisko, w głębi skała Zegarowa.Z prawej kawałek skały Zegarowa, w głębi widoczne ostańce Turnia Szefa, Baszta i Mała Grań.Wspinanie na skale Leśna Turnia.

2006.07 - zjazd ze skały Zegarowa z połupanego filarku.Zjazd w Studnisku.W siedzibie Jurajskiego KW ćwiczymy ratownictwo.Urocze były biwaki w skałach.